NAJAM BICIKALA – RENT A BIKE

       Najam bicikla za odrasle/rent a bike for adults

 3 sata (3 hours) / 40 kn (6 € )

 4 sata (4 hours) / 50 kn (8 € )

5 sati/ 5 hours / 60 kn (10 €)

 1 – 2 dana (1-2 days) / 100 kn (15 €)

  3- 7 dana (3-7 days) 90 kn (13 € )

  8 – 14 dana (8-14 days) / 85 kn (12 €)

 15 + dana (15+ days) / 80 kn (11 €)

dodatni dan (extra day) / 70 kn (10 €)

  • dječji bickli imaju 50% popusta na cijenu najma / 50% dicount for childrens bike rental
  • rezervirajte svoj bicikl unaprijed putem e-maila/ please make your reservation in advance via email